5.png

Veelgestelde vragen - Over verzuim en kosten

 

Kanker leidt bijna altijd tot langdurig verzuim, zo’n 70% van de werknemers is na achttien maanden weer (gedeeltelijk) aan het werk.

Eventuele kosten voor herstelondersteuning worden soms gedeeltelijk uit uw ziektekostenverzekering vergoed. Verzuim- en re-integratiebegeleiding zijn in Nederland geen zorg, en vallen niet onder vergoedingen uit uw ziektekostenverzekering. Dat betekent dat de kosten voor ondersteuning door Re-turn voor rekening van uw werkgever komen. Maar de praktijk wijst uit dat uw organisatie met Re-turn tot wel drie maanden op ziekteverzuim bespaart. Meer weten over de voordelen voor uw organisatie? Tip uw leidinggevende over onze website voor werkgevers. Natuurlijk helpen wij u om onze ondersteuning bespreekbaar te maken bij uw werkgever.

Ja, dat kan zeker! Uw leidinggevende weet hoe dit zit. Hij of zij kan de verzekeraar vragen om een bijdrage in de financiering van een Re-turn-traject. Natuurlijk helpen wij uw manager om dit bespreekbaar te maken.

Voor de financiering van onze ondersteuning doen wij een beroep op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Bent u niet verzekerd en wilt u toch graag een traject volgen? Dan komen de kosten voor uw eigen rekening. Neem gerust contact op om te overleggen.

 

 

 

KWFleven met kankerOvalGroep werk en kanker