1.png

Politieke aandacht voor Werk en kanker

Politieke aandacht voor Werk en kanker

De groei van Re-turn helpt langzaam maar zeker steeds meer van onze missie te vervullen: het behoud van werk, werkvermogen en inzetbaarheid van mensen met kanker. Een belangrijke missie met niet alleen een individueel, maar ook een maatschappelijk aspect. Afgelopen jaar kwam er ook politieke aandacht voor het thema in de vorm van een plan, ingediend door D66 Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg.

Minister Asscher omarmde het plan en inmiddels is er een werkgroep geformeerd onder voorzitterschap van het Ministerie van Sociale Zaken er Werkgelegenheid. Vertegenwoordigers van diverse (branche)organisaties van o.a. bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, verzekeraars, arbeidsdeskundigen etc. hebben zitting in de werkgroep en ook Re-turn zit aan tafel. In de loop van het jaar zal minister Asscher besluiten of en hoe er invulling gegeven wordt aan het plan van D66.

 

KWFleven met kankerOvalGroep werk en kanker