6.png

Groep Werk & Kanker

Groep Werk & Kanker

In een kennisgebied dat zich zo snel ontwikkeld zijn kwaliteit en professionaliteit van groot belang, daarom werd onlangs de Groep Werk & Kanker opgericht. De drie oprichters van de Groep Werk & Kanker, Care in company, Re-turn en Stap.nu zijn volledig gespecialiseerd in begeleiding van organisaties, werknemers en ondernemers bij verzuim, werkhervatting en re-integratie bij kanker en hebben jarenlange ervaring met de gevolgen van kanker voor werk, werkvermogen en inzetbaarheid.

Via de Groep Werk & Kanker stellen zij hun gezamenlijke kennis en ervaring ten dienste van anderen. Naast sparring partner voor de overheid is de Groep Werk & Kanker ook een kenniscentrum en vraagbaak voor andere partijen, zoals arbodiensten, verzekeraars, patiëntenorganisaties, zorgverleners en werkgevers(platforms). Met hen zet de Groep zich graag actief in voor een afname van het stigma rond kanker op de werkvloer, met oog voor de belangen van zowel werkgever als werknemer.

Lees het persbericht 

www.groepwerkenkanker.nl

 

KWFleven met kankerOvalGroep werk en kanker